Quá khđọng solo cùng quá khđọng tiếp diễn là 2 thì hơi thường xuyên gặp mặt trong các bài bác tập trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh. Bài học tập từ bây giờ bọn họ cùng thử sức xem mình cầm cố được cho tới đâu về 2 thì này thông qua bài bác tập thì quá khứ đọng solo cùng bài bác tập thì vượt khứ đọng tiếp tục nhé!

Thứ nhất, trước lúc hợp tác vào có tác dụng bài xích tập thì vượt khđọng 1-1 và bài xích tập thì vượt khứ tiếp nối, bạn có thể phân minh 2 thì vượt khứ đối chọi với quá khứ tiếp diễn này trải qua bảng đối chiếu dưới đây.

Bạn đang xem: Bài tập về thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn

→ Xem đoạn Clip kiến thức và kỹ năng trước khi hợp tác vào có tác dụng bài bác tập thì vượt khứ đối chọi nhé!


*

→ Xem đoạn phim kỹ năng trước lúc hợp tác vào làm cho bài bác tập thì thừa khđọng tiếp nối nhé!

Quá khđọng đơnQuá khứ đọng tiếp diễn
Diễn tả chuỗi hành động xảy ra theo lần lượt vào thừa khứDiễn tả các hành động xẩy ra bên cạnh đó trong quá khứ
Dấu hiệu thời gian: Yesterday, last month, … ago, when, then…All day, the whole day while, while, when, at that time, at + tiếng quá khđọng.

Và hiện nay hãy cùng hanoitc.com thực hành những bài bác tập thì thừa khđọng đối chọi với vượt khđọng tiếp tục nhé!

những bài tập 1: Chọn đúng thì của các câu sau (quá khứ đối kháng và quá khđọng tiếp diễn):

1. Alice saw/ was seeing the accident when she was catching the bus.

2. What were you doing/ did you do when I called?

3. I didn’t visit/ weren’t visiting my friends last summer holiday.

4. It rained/ was raining heavily last July.

5. While people were talking lớn each other, he read/ was reading his book.

6. My sister was eating/ ate hamburgers every weekend last month.

7. While we were running/ ran in the park, Mary fell over.

8. Did you find/ Were you finding your keys yesterday?

9. Who was she dancing/ did she dance with at the tiệc nhỏ last night?

10. They were watching/ watched football on TV at 7 p.m. yesterday.

những bài tập 2: Sửa lỗi sai trong các câu sau (vượt khứ đối chọi cùng quá khứ đọng tiếp diễn):

1. I was play football when she called me.

2. Was you study Math at 5 p.m. yesterday?

3. What was she vày while her mother was making lunch?

4. Where did you went last Sunday?

5. They weren’t sleep during the meeting last Monday.

6. He got up early và have breakfast with his family yesterday morning.

7. She didn’t broke the flower vase. Tom did.

8. Last week my frikết thúc và I go khổng lồ the beach on the bus.

9. While I am listening to lớn music, I heard the doorbell.

10. Peter turn on the TV, but there was nothing interesting.

các bài luyện tập 3: Hoàn thành những câu sau sử dụng thì thừa khđọng đối chọi và quá khứ tiếp diễn:

1. Where/ you/ go?

2. Who/ you/ go with?

3. How/ you/ get/ there?

4. What/ you/ do/ during the day?

5. you/ have/ a/ good/ time?

6. What/ your parents/ do/ while/ you/ go/ on holiday?

các bài tập luyện 4: Chia đúng những hễ tự sau sinh hoạt thì quá khứ đọng đơn với quá khđọng tiếp diễn:

In my last holiday, I went khổng lồ Hawaii. When I (go) (1) …………to the beach for the first time, something wonderful happened. I (swim) (2) …………in the sea while my mother was sleeping in the sun. My brother was building a sand castle and my father (drink) (3) …………. some water. Suddenly, I (see) (4) …………a boy on the beach. His eyes were blue lượt thích the water in the sea & his hair (be) (5) …………beautiful black. He was very tall & thin and his face was brown. My heart (beat) (6) …………fast. I (ask) (7) …………him for his name with a shy voice. He (tell) (8) …………me that his name was John. He (stay) (9) …………with me the whole afternoon. In the evening, we met again. We ate pizza in a restaurant. The following days we (have) (10) …………a lot of fun together. At the end of my holiday when I left Hawaii I said goodbye khổng lồ John. We had tears in our eyes. He wrote me a letter very soon & I answered hyên ổn.

*
những bài tập thì quá khđọng đối chọi cùng quá khứ đọng tiếp diễn

Đáp án phần bài tập thì vượt khđọng 1-1 cùng quá khứ đọng tiếp diễn: 

Bài 1: 

1. saw

2. were you doing

3. didn’t visit

4. rained

5. was reading

6. ate

7. were running

8. did you find

9. did she dance

10. were watching

Bài 2: 

1. I was playing football when she called me.

2. Was you studying Math at 5 p.m. yesterday?

3. What was she doing while her mother was making lunch?

4. Where did you go last Sunday?

5. They weren’t sleeping during the meeting last Monday.

6. He got up early & had breakfast with his family yesterday morning.

7. She didn’t break the flower vase. Tom did.

8. Last week my friend and I went lớn the beach on the bus.

9. While I was listening khổng lồ music, I heard the doorbell.

10. Peter turned on the TV, but there was nothing interesting.

Xem thêm: Ứng Dụng Tốt Cho Android - Những Ứng Dụng Hay Nhất Cho Android

Bài 3: 

1. Where did you go?

2. Who did you go with?

3. How did you get there?

4. What were you doing during the day?

5. Did you have sầu a good time?

6. What were your parents doing while you were going on holiday?

Bài 4: 

In my last holiday, I went to Hawaii. When I went lớn the beach for the first time, something wonderful happened. I was swimming in the sea while my mother was sleeping in the sun. My brother was building a svà castle and my father was drinking some water. Suddenly, I saw a boy on the beach. His eyes were blue lượt thích the water in the sea and his hair was beautiful black. He was very tall và thin và his face was brown. My heart was beating fast. I asked hlặng for his name with a shy voice. He told me that his name was John. He stayed with me the whole afternoon. In the evening, we met again. We ate pizza in a restaurant. The following days we had a lot of fun together. At the over of my holiday when I left Hawaii I said goodbye to John. We had tears in our eyes. He wrote me a letter very soon và I answered hyên.

Vậy là sẽ hoàn thành kết thúc những bài bác tập thì vượt khứ đối chọi với vượt khứ đọng tiếp diễn rồi, thực tế cũng không thật nặng nề đúng không ạ như thế nào các bạn! quý khách làm sao có sách của hanoitc.com hoặc khoá học hanoitc.com Online thì hoàn toàn có thể liên tục rèn luyện thêm ở vị trí bài xích tập thì quá đơn và vượt khứ tiếp nối nhé! Chúc các bạn học tập tốt!