Thì hiện tại đối chọi là thì cơ bạn dạng độc nhất vô nhị vào Tiếng Anh, ngoài việc nắm vững kết cấu, cách sử dụng học sinh phải thực hành thực tế thêm những bài bác tập về thì hiện tại đơn góp có tác dụng bài bác tập điểm trên cao với làm bài bác xuất sắc trong những kì khám nghiệm.

Bạn đang xem: Bài tập về thì hiện tại đơn có đáp án

*

Một số bài xích tập về thì ngày nay đơn

A.THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

I.Cách sử dụng thì hiện nay đối kháng.

– Thì hiện tại đơn: biểu đạt vụ việc, hành động một bí quyết tổng thể.

-Thì bây chừ 1-1 dùng làm biểu đạt vấn đề, hành động xẩy ra thường xuyên hoặc vấn đề hành vi theo chu kỳ lặp đi lặp lại.

– Thì ngày nay solo dùng để làm nói tới một việc nào đó đúng thực sự, xác minh về chân lý phân biệt.

– Thì hiện nay đối kháng dùng để làm nói tới một sở trường của fan nào đó sống hiện thời.

II. Dấu hiệu phân biệt thì bây giờ đối chọi.

Thì ngày nay đơn cơ phiên bản hoàn toàn có thể nhận ra trong câu Lúc những tự dưới đây xuất hiện:

-Các trạng trường đoản cú chỉ tần suất: Always (hay xuyên), usually (thường), often (thường), sometimes (thỉnh thoảng), seldom = rarely (thảng hoặc khi), never (không bao giờ).

– Every + Nchỉ thời gian

– Once a day (một lượt một ngày)/Twice a day (nhị lần một ngày)

III. Cấu trúc thì hiện nay đơn

Câu khẳng định:

S + Vinf/Vs/es…

Ex: She goes to lớn school everyday. (Cô ấy đi học mặt hàng ngày).

Câu che định:

S + don’t/doesn’t + Vinf…

Ex: He doesn’t go to school on Sunday. (Anh ấy ko đến lớp vào chủ nhật).

Câu nghi vấn:

Do/Does + S + Vinf…

Answer: Yes, S + do/does.

No, S + don’t/doesn’t.

Ex: Do they watch TV every night? (Họ có coi TV vào các buổi tối không?)

-Yes, they vị. (Có, chúng ta xem.)

– No, they don’t. (Không, bọn họ không xem).

*Notes:

– Đối với I/You/We/They/Nsố các thì đụng trường đoản cú chia ngulặng thể (Vinf) cùng lưu giữ dùng trợ hễ tự Do.

– Đối cùng với He/She/It/Nsố ít thì cồn tự chia Vs/es với lưu giữ dùng trợ động tự Does.

> Xem chi tiết về cấu trúc cách sử dụng thì hiện giờ đơn.


B. bài tập về thì hiện giờ đơn.

Exercise 1: Bài tập chia đụng từ ngơi nghỉ thì hiện giờ solo.

1.Minc (get) _______ up at 6 o’clock every morning.

2. Jlặng often (not drink) ______ coffee.

3. Phuong (teach) ______ Maths in his school.

4. It (tobe) ____ hot today.

5. My parents (leave) _____ home at 9 a.m everyday.

6. Hanh (visit) _____ her grandparents in September.

7. Power stations (use) ______ fossil fuels.

8. The food in Thái Lan (smell) _____ very good.

9. ____(Tobe) his father Vietnamese?

10. Cuc always (clean) _____ her house twice a week.

Exercise 2: các bài luyện tập lựa chọn lời giải đúng duy nhất sống thì ngày nay đơn.

1.The swimming bath opens/open at 8 a.m và close/closes at 7 p.m everday.

2. The sun don’t rise/doesn’t rise in the west. It rises/rise in the east.

3. Peter takes/take photographs of the ants.

4. Nam repair/repairs his oto twice a year.

5. We plays/play the guitar, but we doesn’t play/don’t play very well.

Exercise 3: bài tập chữa lỗi không nên sinh sống thì hiện giờ 1-1.

1.Lyên catch 4 dogs và 5 cats.

2. How many of those people do you knows?

3. Binch sometimes forget my birthday.

4. That flowers smells very sweet.

5. My best friover know a lot about cars. He work at a garage.

6. His teacher meet with students after class.

7. They has a new job. They work for an office supply company.

8. Does you get home page until 4:00 in the afternoon?

9. His friends has a break from 10:30 to lớn 10:45 the morning.

10. Hoang listen lớn music every night after working.

Xem thêm: Trường Đại Học Sư Phạm Thể Dục Thể Thao Tphcm, Trường Đại Học Sư Phạm Thể Dục Thể Thao Hà Nội

Đáp án:

Exercise 1:

1.gets (hành vi tái diễn hàng ngày, every morning với Minch là chủ ngữ số ít)

2. doesn’t often drink (thói quen cùng Jlặng là công ty ngữ số không nhiều cần dùng trợ cồn từ does)

3. teaches (việc làm hằng ngày, và Phuong là chủ ngữ số ít)

4. is (thực sự hiển nhiên)

5. leave (hành động lặp đi tái diễn cùng my parents là nhà ngữ số nhiều)

6. visits (hành vi lặp đi lặp lại và Hanh là chủ ngữ số ít)

7. use (thực sự hiển nhiên)

8. smells (sự thật hiển nhiên)

9. Is (biểu đạt thực sự hiển nhiên)

10. cleans (thói quen và Cuc là nhà ngữ số ít)

Exercise 2:

1.opens/closes (hành vi xẩy ra thường xuyên, thường xuyên)

2. doesn’t rise/ rises (sự thật hiển nhiên)

3. takes (vụ việc diễn ra thường xuyên)

4. repairs (hành động ra mắt thường xuyên xuyên)

5. play/don’t play (thực sự hiển nhiên)

Exercise 3:

1.catch ➔ catches

2. knows ➔ know

3. forget ➔ forgets

4. smells ➔ smell

5. know ➔ knows

6. meet ➔ meets

7. has ➔ have

8. Does ➔ Do

9. has ➔ have

10. listen ➔ listens

vì thế, hanoitc.com vừa nói lại cấu tạo, phương pháp sử dụng thì ngày nay 1-1 cùng học hỏi một vài bài bác tập về thì hiện giờ solo có giải mã. Nhớ tiến hành đầy đủ các bài xích tập bên trên.