Website Luyện thi online miễn chi phí,hệ thống luyện thi trắc nghiệm trực con đường miễn phí tổn,trắc nghiệm online, Luyện thi test thptqg miễn mức giá https://hanoitc.com/uploads/thi-online.png


Bạn đang xem: Bài tập về passive voice thì hiện tại đơn

những bài tập Passive voice dạng quan trọng đặc biệt, Công thức Passive sầu Voice, Những bài tập Passive sầu voice dạng đặc biệt violet, Chuyển câu CĐ quý phái BĐ, Bài tập modal verb in Passive sầu voice gồm đáp AN, By đứng trước thời hạn, Passive sầu voice lớp 10.
*
Tiếng anh
Những bài tập Passive sầu voice dạng quan trọng, Công thức Passive Voice, các bài tập luyện Passive voice dạng đặc trưng violet, Chuyển câu CĐ lịch sự BĐ, Những bài tập modal verb in Passive sầu voice bao gồm đáp AN, By đứng trước thời gian, Passive voice lớp 10, những bài tập passive sầu voice lớp 9 ViOLETnhững bài tập về Passive Voice thì ngày nay 1-1, Công thức Passive Voice, Passive sầu voice bài xích tập, Bài tập Passive voice dạng đặc trưng, các bài tập luyện Passive voice dạng đặc trưng violet, Chuyển câu CĐ quý phái BĐ, By đứng trước thời gian,

Chủ đề 2. Câu bị động thì Bây Giờ đơn

A. PHƯƠNG PHÁP. GIẢI1. Phân biệt câu chủ động – bị độngCâu chủ động là câu được thực hiện Khi phiên bản thân cửa hàng được nói đến từ bỏ tiến hành hành vi. Câu bị động được thực hiện Lúc phiên bản thân chủ thể không tự tiến hành được hành động2. Cấu trúc biến hóa tự câu dữ thế chủ động thanh lịch câu thụ động thì hiện giờ đơnChủ động:S + V(s/es) + OVí dụ: Mary studies English every day. Bị động:S+ is/am/are + VpII+ (by + O)Ví dụ: English is studied by Mary everyday.

Chủ đề 2. Câu tiêu cực thì Lúc Này đơnB. BÀI TẬPhường RÈN LUYỆN KĨ NĂNG

Task 1. Write “A” for active sentences & “P” for passive sentences. 1. They grow coffee in more than 50 countries around the world. 2. The book was bought yesterday. 3. Tyên ổn was invited khổng lồ Kate's birthday buổi tiệc ngọt. 4. She feeds her dogs twice a day. 5. My keys were lost yesterday. 6. The photos were taken by my dad yesterday. 7. They don't open the bank during the weekover. 8. The letter was sent two days ago. Hướng dẫn giải:
1. A2. P3. P4. A
5. P6. P7. A8. P
Task 2. Đổi đều câu dưới đây từ thụ động sang chủ động. 1. This book is bought by my mother. 2. The export division is managed by Mr. Sam. 3. English is spoken. 4. The bike is ridden by Nimãng cầu every evening. 5. Information công nghệ is studied everyday. Hướng dẫn giải:1. My mother buys this book2. Mr Sam manages the export division3. People speak English4. Nina rides the xe đạp every evening5. Students study information công nghệ everyday. Task 3. Decide whether the following sentences are Correct or Incorrect in terms of grammar. 1. The result of the exam is always announce in June. CorrectIncorrect2. Is English spoken in Canada?CorrectIncorrect3. Yesterday, my wallet is taken by a thief. CorrectIncorrect4. When was the tests marked by the teacher?CorrectIncorrect5. Tlặng was offer some cookies by his classmate. CorrectIncorrectHướng dẫn giải:1. incorrect2. correct3. incorrect4. incorrect5. incorrectTask 4. Điền am, is hoặc are. 1. This cake…………. . eaten by Nina. 2. His exercises…………. . corrected by teacher. 3. The grass……………. cut by Tom everyday. 4. My room ……………. . cleaned by my sister every morning. 5. A report………………written by Sam. 6. The class……………taught by Mr. Henry. 7. Books …………read by my father every day. 8. This pencil case………………. bought. 9. Spiders ……………. eaten by Tommy. 10. Sandwiches………………eaten by Sam every morning. Hướng dẫn giải:
1. is2. are3. is4. is
5. is6. is7. are8. is
9. are10. areXem thêm: Giá Đồ Dùng Học Tập Tiểu Học Tập Tiểu Học, Combo Bộ Đồ Dùng Học Tập Tiểu Học

Tổng số điểm của nội dung bài viết là: 5 trong 1 tiến công giá

Tiếng Anh Chủ đề 2. Câu thụ động thì Bây Giờ 1-1 Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu 5