Mệnh đề quan hệ là 1 trong chủ điểm quan liêu trọng, cần nắm vững trong tiếng Anh. Bài thi TOEIC hay ra đề trong một trong những chủ điểm sau: khác nhau cách áp dụng giữa “that” với “which” cũng như “that” và “what”. Cạnh bên đó, dạng Mệnh đề quan hệ giới tính rút gọn cũng là 1 trong những chủ điểm thường xuyên được chú ý lúc luyện thi TOEIC. Hôm nay hanoitc.comsẽ tiếp tục sát cánh với các bạn về công ty đềMệnh đề quan tiền hệ trong tiếng Anhnhé.

Bạn đang xem: Bài tập về mệnh đề quan hệ có đáp án


A. Định nghĩa mệnh đề dục tình trong giờ Anh.

I.Mệnh đề

Mệnh đề (Clause) là 1 phần của câu, nó bao gồm thể bao hàm nhiều từ tuyệt có kết cấu của cả một câu. Mệnh đề quan tiền hệ dùng làm giải phù hợp rõ hơn về danh tự đứng trước nó.

Ex: The womanwho is wearing the T-shirtis my girlfriend.Trong câu này phần được viết chữ nghiêng được gọi là một trong relative clause, nó thua cuộc “the woman” và dùng để làm xác định danh trường đoản cú đó. Nếu quăng quật mệnh đề này ra bọn họ vẫn gồm một câu trả chỉnh:

Ex: The woman is my girlfriend.

II.Mệnh đề quan tiền hệ

Mệnh đề tình dục (mệnh đề tính từ) bước đầu bằng những đại từ quan hệ: who, who which, that, whose hay đều trạng từ quan liêu hệ: why, where, when. Mệnh đề quan liêu hệ dùng để làm bổ nghĩa cho danh từ bỏ đứng trước nó.


*
Mệnh đề quan lại hệ

B. Những dạng mệnh đề quan hệ trong giờ Anh.

I. Đại từ quan tiền hệ

Đại từquan hệ bí quyết sử dụngVí dụLưu ý
WhoThay thế cho người ở vị trí công ty ngữThe girl sent us a package. We met the girl during our trip in Europe. ⇒ The girl who we met during our trip in Europe sent us a package.Chúng ta hoàn toàn có thể lược bỏ who ví như who nằm tại vị trí tân ngữ trong mệnh đề quan lại hệ xác minh ⇒ The girl we met during our trip in Europe sent us a package.
WhomThay thế cho tất cả những người ở ví trị tân ngữ vào câuI was invited by the man. I met the the man during the conference. ⇒ I was invited by the man whom I met during the conference.Tương từ bỏ như mệnh đề who, mệnh đề whom cũng rất có thể được lược bỏ nếu whom nằm ở đoạn tân ngữ trong mệnh đề quan liêu hệ xác minh ⇒ I was invited by the man I met during the conference.
WhichThay gắng cho một đồ hoặc một sự việcI bought a oto yesterday. The car costs 5000 USD. ⇒ I bought a car which cost 5000 USDwhich nằm ở vị trí tân ngữ trong mệnh đề dục tình xác định có thể được lược bỏ.
WhoseThay nạm cho tính từ sở hữuDo you know the man? The man’s wife is a baker. ⇒ do you know the man whose wife is a baker?Đằng sau whose phải là 1 trong những danh từ. Hoàn toàn có thể thay cố gắng whose bởi of which giả dụ danh từ đi kèm là đồ gia dụng chứ không phải người.
ThatThay thế cho tất cả những người hoặc vật đặc biệt trong mệnh đề quan hệ khẳng định (who, which vẫn có thê thực hiện được).The table is in the kitchen. The table is mine. ⇒ The table that is in in the kitchen is mine.Chúng ta không được sử dụng that cùng với mệnh đề dục tình không xác minh hoặc lúc đại từ quan hệ đứng sau giới từ. Khi nhiều danh từ bao gồm cả bạn và trang bị thì đề nghị dùng that làm đại từ quan tiền hệ.

II.Các trạng từ quan lại hệ

1. WHY

Mở đầu mang lại mệnh đề quan hệ chỉ lý do, thường vậy cho nhiều for the reason, for that reason. …. N (reason) + WHY + S + V …

Ex:

I don’t know the reason. You didn’t go khổng lồ school for that reason.I don’t know the reason why you didn’t go to school.2. WHERE

sửa chữa từ chỉ nơi chốn, thường thay cho there…. N (place) + WHERE + S + V …. (WHERE = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: The hotel where we stayed wasn’t very clean.


*

3. WHEN

sửa chữa từ chỉ thời gian, thường cầm cố cho tự then…. N (time) + WHEN + S + V … (WHEN = ON / IN / AT + WHICH)

Ex:

Do you still remember the day? We first met on that day.Do you still remember the day when we first met?Do you still remember the day on which we first met? I don’t know the time. She will come back then. →I don’t know the time when she will come back.

III.Các nhiều loại Mệnh đề quan lại hệ

Có hai một số loại mệnh đề quan hệ: mệnh đề quan hệ giới tính xác địnhmệnh đề quan hệ không xác định.

Mệnh đề quan hệ xác minh (Defining relative clauses):là mệnh đề được dùng để xác định danh trường đoản cú đứng trước nó. Mệnh đề khẳng định là mệnh đề cần thiết cho chân thành và ý nghĩa của câu, không tồn tại nó câu sẽ không còn đủ nghĩa. Nó được áp dụng khi danh tự là danh trường đoản cú không xác minh và không dùng dấu phẩy phân làn nó với mệnh đề chính.

Mệnh đề tình dục không hạn định (Non-defining relative clauses):là mệnh đề cung cấp thêm tin tức về một người, một đồ vật hoặc một sự việc đã được xác định. Mệnh đề không khẳng định là mệnh đề không tốt nhất thiết phải có trong câu, không có nó câu vẫn đầy đủ nghĩa. Nó được áp dụng khi danh từ là danh từ xác minh và được ngăn cách với mệnh đề chính bởi một hoặc hai vệt phẩy (,) hay vệt gạch ngang (-).

Ex: Dalat, which I visited last summer, is very beautiful. (Non-defining relative clause)

Note: để biết lúc nào dùng mệnh đề tình dục không xác định, ta xem xét các điểm sau:

Khi danh từ nhưng mà nó bửa nghĩa là một trong danh từ riêngKhi danh từ nhưng nó xẻ nghĩa là 1 tính từ mua (my, his, her, their)Khi danh từ mà nó xẻ nghĩa la một danh từ bỏ đi cùng với this, that, these, those

IV.Một số để ý trong mệnh đề tình dục

Nếu vào mệnh đề quan liêu hệ bao gồm giới từ bỏ thì giới từ có thể đặt trước hoặc sau mệnh đề tình dục (chỉ vận dụng với whom cùng which). Ex: Mr. Brown is a nice teacher. We studied with him last year. → Mr. Brown, with whom we studied last year, is a nice teacher. → Mr. Brown, whom we studied with last year, is a nice teacher.Có thể cần sử dụng which thay cho tất cả mệnh đề đứng trước. Ex: She can’t come lớn my birthday party. That makes me sad. → She can’t come to my birthday party, which makes me sad.Ở địa điểm túc từ, whom có thể được thay bằng who. Ex: I’d like to talk to lớn the man whom / who I met at your birthday party.Trong mệnh đề quan hệ tình dục xác định, bạn có thể bỏ những đại từ quan tiền hệ có tác dụng túc từ: whom, which. Ex: The girl you met yesterday is my close friend. The book you lent me was very interesting.Các các từ chỉ số lượng some of, both of, all of, neither of, many of, none of … có thể được sử dụng trước whom, which cùng whose. Ex: I have two sisters, both of whom are students. She tried on three dresses, none of which fitted her.

Nếu bạn đang chạm mặt khó khăn trong quy trình ôn luyện IELTS

Hãy tham khảo ngay 07 khóa huấn luyện IELTS uy tín trên HCM

Tặng tức thì Voucher một triệu cho thành viên hanoitc.com => TƯ VẤN NGAY


V.Cách rút gọn mệnh đề quan tiền hệ

1. Mệnh đề dục tình được rút thành các phân từMệnh đề quan hệ nam nữ chứa các đại từ quan hệ cai quản từ who, which, that có thể được rút gọn thành cụm hiện tại phân từ bỏ (V-ing) hoặc vượt khứ phân trường đoản cú (V3/ed).

a. Trường hợp mệnh đề quan hệ là mệnh đề chủ động thì rút thành cụm bây giờ phân trường đoản cú (V- ing).

Ví dụ:

The man who is standing over there is my father. → The man standing over there is my father. The couple who live next door lớn me are professors. → The couple living next door lớn me are professors. b. Nếu mệnh đề quan hệ giới tính là mệnh đề thụ động thì rút thành nhiều quá khứ phân tự (V3/ed).

Ví dụ:

The instructions that are given on the front page are very important. → The instructions given on the front page are very important.The book which was bought by my mother is interesting. → The book bought by my mother is interesting.2. Mệnh đề quan hệ tình dục được rút thành cụm động từ nguyên mẫu

Mệnh đề quan hệ được rút thành các động tự nguyên mẫu (To-infinitive) lúc trước đại từ quan hệ giới tính có các cụm từ: the first, the second, the last, the only hoặc hình thức so sánh bậc nhất.

Ví dụ:

John was the last person that got the news. → John was the last person lớn get the news. He was the best player that we admire. →He was the best player to lớn be admired. He was the second man who was killed in this way. →He was the second man to be killed in this way.

VI. Bài tập rèn luyện mệnh đề quan lại hệ

Mệnh đề quan tiền hệ buộc phải được luyện tập liên tục thì mới tiện lợi áp dụng và tránh giảm những lỗi thường xuất xắc gặp. Bởi thế, chúng ta hãy cùng luyện tập mệnh đề dục tình ở bài trắc nghiệm tiếp sau đây nhé.

Exercise 1

1. Sunday is the day______ I go to lớn Water park with my kinds.

a. When

b. Where

c. Why

d. Which

2. Vì chưng you know the reason______ 006 was killed?

a. When

b. Where

c. Why

d. Which

3. That was the reason______ he didn’t marry her.

a. When

b. Where

c. Why

d. Which

4. An architect is someone______ deigns buildings.

a. Who

b. Whom

c. Which

d. Whose

5. The boy to______ I lent my money is poor.

a. That

b. Whom

c. Who

d. Which

6. The land & the people______ I have met are nice.

a. Who

b. Whom

c. That

d. Which

7. Did you ever find out______ penetrated in your house last month?

a. Who

b. Whom

c. That

d. Which

8. The year______ the first man traveled in space will never be forgotten.

a. Which

b. That

c. When

d. Where

9. I cannot tell you all______ I heard.

a. Which

b. That

c. As

d. Because

10. I can answer the question______ you day is very difficult.

a. Which

b. Whom

c. Who

d. Whose

11. We saw the girl______ you say is beautiful.

a. Which

b. Whom

c. Who

d. Whose

12. This is the place______ the battle took place ten years ago.

a. Which

b. In where

c. Where

d. From where

13. Sunday is the day______ which we usually go fishing.

a. During

b. At

c. In

d. On

14. The person______ you want lớn see is not her.

a. Who

b. Whom

c. Whose

d. Which

15. This is the last time______ I speak lớn you

a. Of which

b. That

c. Who

d. Whose

16. He talked about the books & the authors______ interested him.

a. Who

b. That

c. Which

d. Whom

17. He talked about the books & the authors______ interested him.

a. Who

b. That

c. Which

d. Whom

18. You know your lesson______ surprises me.

a. Who

b. Which

c. That

d. No word is needed

19. Bondi is the beautiful beach______ I used lớn sunbathe.

a. When

b. Where

c. Which

d. Why

20. Dec 26th, 2005 was the day______ the terrible tsunami happened

a. When

b. Where

c. Why

d. Which

Exercise 2

1. The woman______ lives nest door is doctor.

a. Who

b. Whom

c. Which

d. Whose

2. The boy ____ Mary likes is my son.

a. Who

b. Whom

c. Which

d. Whose

3. The boy_____ eyes are brown is my son.

a. Who

b. Whom

c. Which

d. Whose

4. The book ____ is on the table is interesting.

a. Who

b. Whom

c. Which

d. Whose

5. The book ____ you bought yesterday is interesting.

a. Who

b. Whom

c. Which

d. Whose

6. The table____ legs are broken should be repaired.

a. Who

b. Whom

c. Which

d. Whose

7. The book ____ you bought yesterday is interesting.

a. Who

b. Whom

c. Which

d. Of which

8. This is the room ____ 006 was killed.

a. When

b. Where

c. Why

d. Which

9. The princess was happy during the years____ she lived with the fairy.

a. When

b. In which

c. Where

d. That

10. The town____ we are living is noisy & crowded

a. In where

b. Which

c. At which

d. Where

11. The year____ we came khổng lồ live here was 1975.

a. When

b. Which

c. That

d. In the time

12. The teacher____ house is next lớn mine died this morning.

a. Who

b. Whom

c. Which

d. Whose

13. He was loyal to____ trusted him.

a. Whomever

b. Whom

c. Whoever

d. What

14. The knife____ we cut bread is very sharp.

a. With that

b. Which

c. With which

d. That

15. Tonight I’ll bởi vì the assignment____ gave us last week.

a. The teacher

b. Who the teacher

c. Whom the teacher

d. Of the teacher

16. The lady____ son went on a picnic with us last weekend is a teacher at our school.

a. Who

b. Whom

c. Whose

d. That

17. He has just gone to lớn his friend’s house____ there is a các buổi tiệc nhỏ today.

a. Who

b. Whom

c. Whose

d. That

18. Take____ measures you consider best.

a. However

b. Whenever

c. Wherever

d. Whatever

19. ____difficulties you may encounter, I’m sure you’ll succeed.

a. How

b. What ever

c. However

d. How greater

20. He is the only friend ____ I like.

Xem thêm: Nên Làm Gì Khi Nhân Viên Không Nghe Lời ? Làm Gì Khi Nhân Viên Không Nghe Lời, Không Phục

a. Who

b. That

c. Whom

d. Whose

Đáp án bài tập mệnh đề quan tiền hệExercise 1
1a2a3c4a5b6c7a8c9b10a
11c12c13d14b15c16a17b18d19b20a
Exercise 2
1a2b3d4c5c6d7d8b9a10d
11a12d13c14c15a16c17d18d19b20b

Các chúng ta tải bài xích tập mệnh đề quan hệ tiếp sau đây để luyện tập thêm nhé!

Tải tài liệu tại đây: Download 100 câu trắc nghiệm Mệnh đề quan tiền hệBản xem trước:

Tải tài liệu tại đây: Download Full bài tập về Mệnh đề quan lại hệBản xem trước:

Chúc chúng ta học tập tốt!

Và nếu như bạn đang loay hoay ôn luyện IELTS nhưng mà vẫn chưa xuất hiện một định hướng ví dụ hoặc chưa tác dụng thì hãy tham khảo ngay khóa học IELTS tại Vietop với cam kết rõ ràng và tiền học phí đang cực ưu đãi.