BIỂU ĐỒDOWNLOADATLATCHUYÊN ĐỀĐỀ-ĐÁPTHI trung học phổ thông QGĐIỀU CHỈNH ND DẠY HỌCCHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018 (Mới)BẢN ĐỒQUÀ TẶNG


Bạn đang xem: Bài tập vẽ biểu đồ đường

a. Dấu hiệu nhấn biết biểu đồ Đường (địa lý)

*

b. Cách vẽ biểu thiết bị Đường (địa lý)

" data-image-caption="Quà khuyến mãi ngay Bản đồ dùng cá nhân hóa (Mã T-65)

" data-medium-file="https://hanoitc.com.files.wordpress.com/2022/03/t-65.png?w=300" data-large-file="https://hanoitc.com.files.wordpress.com/2022/03/t-65.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9778" src="https://hanoitc.com.files.wordpress.com/2022/03/t-65.png?w=723" alt="T-65" srcset="https://hanoitc.com.files.wordpress.com/2022/03/t-65.png?w=723 723w, https://hanoitc.com.files.wordpress.com/2022/03/t-65.png?w=150 150w, https://hanoitc.com.files.wordpress.com/2022/03/t-65.png?w=300 300w, https://hanoitc.com.files.wordpress.com/2022/03/t-65.png?w=768 768w, https://hanoitc.com.files.wordpress.com/2022/03/t-65.png 880w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà khuyến mãi Bản thiết bị cá thể hóa (Mã T-65)
*
" data-image-caption="Quà tặng Bản đồ gia dụng cá thể hóa (Mã T-72)

" data-medium-file="https://hanoitc.com.files.wordpress.com/2022/03/t-72.png?w=300" data-large-file="https://hanoitc.com.files.wordpress.com/2022/03/t-72.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9830" src="https://hanoitc.com.files.wordpress.com/2022/03/t-72.png?w=723" alt="T-72" srcset="https://hanoitc.com.files.wordpress.com/2022/03/t-72.png?w=723 723w, https://hanoitc.com.files.wordpress.com/2022/03/t-72.png?w=150 150w, https://hanoitc.com.files.wordpress.com/2022/03/t-72.png?w=300 300w, https://hanoitc.com.files.wordpress.com/2022/03/t-72.png?w=768 768w, https://hanoitc.com.files.wordpress.com/2022/03/t-72.png 792w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà khuyến mãi Bản vật cá thể hóa (Mã T-72)
*
" data-image-caption="Quà bộ quà tặng kèm theo Bản đồ gia dụng cá nhân hóa (Mã T-49)

" data-medium-file="https://hanoitc.com.files.wordpress.com/2022/02/t-49.png?w=300" data-large-file="https://hanoitc.com.files.wordpress.com/2022/02/t-49.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9668" src="https://hanoitc.com.files.wordpress.com/2022/02/t-49.png?w=723" alt="T-49" srcset="https://hanoitc.com.files.wordpress.com/2022/02/t-49.png?w=723 723w, https://hanoitc.com.files.wordpress.com/2022/02/t-49.png?w=150 150w, https://hanoitc.com.files.wordpress.com/2022/02/t-49.png?w=300 300w, https://hanoitc.com.files.wordpress.com/2022/02/t-49.png?w=768 768w, https://hanoitc.com.files.wordpress.com/2022/02/t-49.png 836w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà Tặng Bản đồ dùng cá thể hóa (Mã T-49)

*

c. Cách nhấn xét biểu trang bị Đường (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà Tặng Kèm Bản thiết bị cá thể hóa (Mã T-48)

" data-medium-file="https://hanoitc.com.files.wordpress.com/2022/02/t-48.png?w=298" data-large-file="https://hanoitc.com.files.wordpress.com/2022/02/t-48.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9664" src="https://hanoitc.com.files.wordpress.com/2022/02/t-48.png?w=723" alt="T-48" srcset="https://hanoitc.com.files.wordpress.com/2022/02/t-48.png?w=723 723w, https://hanoitc.com.files.wordpress.com/2022/02/t-48.png?w=150 150w, https://hanoitc.com.files.wordpress.com/2022/02/t-48.png?w=298 298w, https://hanoitc.com.files.wordpress.com/2022/02/t-48.png 760w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà Tặng Kèm Bản đồ vật cá thể hóa (Mã T-48)

d.

Xem thêm: Phim How I Met Your Mother Phụ Đề Tiếng Anh, How I Met Your Mother

Những lỗi hay gặp gỡ Lúc vẽ biểu đồ dùng Đường (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà Tặng Ngay Bản đồ cá nhân hóa (Mã T-34)

" data-medium-file="https://hanoitc.com.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=300" data-large-file="https://hanoitc.com.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9600" src="https://hanoitc.com.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=723" alt="T-34" srcset="https://hanoitc.com.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=723 723w, https://hanoitc.com.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=150 150w, https://hanoitc.com.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=300 300w, https://hanoitc.com.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=768 768w, https://hanoitc.com.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png 932w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà Tặng Kèm Bản thứ cá thể hóa (Mã T-34)

e. lấy ví dụ như minh họa ví dụ biểu đồ dùng Đường (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà khuyến mãi ngay Bản đồ vật cá nhân hóa (Mã T-17)

" data-medium-file="https://hanoitc.com.files.wordpress.com/2022/02/t-17.png?w=300" data-large-file="https://hanoitc.com.files.wordpress.com/2022/02/t-17.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9517" src="https://hanoitc.com.files.wordpress.com/2022/02/t-17.png?w=723" alt="T-17" srcset="https://hanoitc.com.files.wordpress.com/2022/02/t-17.png?w=723 723w, https://hanoitc.com.files.wordpress.com/2022/02/t-17.png?w=150 150w, https://hanoitc.com.files.wordpress.com/2022/02/t-17.png?w=300 300w, https://hanoitc.com.files.wordpress.com/2022/02/t-17.png 762w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng ngay Bản đồ cá thể hóa (Mã T-17)

*
" data-image-caption="Quà tặng Bản đồ vật cá thể hóa (Mã T-15)

" data-medium-file="https://hanoitc.com.files.wordpress.com/2022/02/t-16.png?w=300" data-large-file="https://hanoitc.com.files.wordpress.com/2022/02/t-16.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9513" src="https://hanoitc.com.files.wordpress.com/2022/02/t-16.png?w=723" alt="T-16" srcset="https://hanoitc.com.files.wordpress.com/2022/02/t-16.png?w=723 723w, https://hanoitc.com.files.wordpress.com/2022/02/t-16.png?w=150 150w, https://hanoitc.com.files.wordpress.com/2022/02/t-16.png?w=300 300w, https://hanoitc.com.files.wordpress.com/2022/02/t-16.png 752w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà khuyến mãi ngay Bản đồ vật cá nhân hóa (Mã T-15)

ví dụ như khác

Cho bảng số liệu sau:

MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CỦA VIỆT NAM, GIAI ĐOẠN 1995-2014

Năm

Sản phẩm

1995

20052010

2014

Bóng đèn điện (triệu cái)

25,1

102,2350,4

154,8

Nước mắm (triệu lít)

149,0

191,5257,1

337,5

Giày, dnghiền da (triệu đôi)

46,4

218,0192,2

251,2

Muối đại dương (nghìn tấn)

689,0

897,7975,3

765,7

Hãy vẽ biểu đồ thích hợp miêu tả vận tốc tăng thêm một số thành phầm của ngành công nghiệp của VN, quá trình 1995-2014.

Cách vẽ:

*
" data-image-caption="Quà Tặng Ngay Bản đồ gia dụng cá thể hóa (Mã T-57)

" data-medium-file="https://hanoitc.com.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=300" data-large-file="https://hanoitc.com.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9717" src="https://hanoitc.com.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=723" alt="T-57" srcset="https://hanoitc.com.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=723 723w, https://hanoitc.com.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=150 150w, https://hanoitc.com.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=300 300w, https://hanoitc.com.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png 760w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà Tặng Ngay Bản đồ vật cá nhân hóa (Mã T-57)