... 33 After he (finish) breakfast he (sit) down lớn write some letters 34 She (have) a hard life, but she’s always smiling 35 I think Jyên (be) out of town EXERCISE ... myself so much >> Truy cập http://tuyensinh247.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Vnạp năng lượng – Anh xuất sắc nhất! 10 ĐÁPhường ÁN Exercise 1: are - reach comes came - had left has never flown have just decided ... two famous novels >> Truy cập http://tuyensinh247.com để học Tân oán – Lý – Hóa – Sinh – Vnạp năng lượng – Anh tốt nhất! A wrote B writes C has written D had written 23 When her husb& was in the army,...

Bạn đang xem: Bài tập tổng hợp về thì trong tiếng anh có đáp án


*

*

... this A-shall be B-has been C-will have been D-will be Đáp án t ập t rắc nghi ệm t hì t rong Tiế ng anh D-visit 1-A 2-B 3-A 4-C 5-D 6-B 7-A 8-D 9-A 10-A 11-C 12-C 13-B 14-A 15-D 16-C 17-A 18-B 19-B...
*

... Huyen walks khổng lồ school A everyday B now C at the moment D right now 12 My friends always svào boots in the winter A have B travel C wear D go 13 He lớn school late A goes never B never...
*

*

... very angry when she knows this A-shall be B-has been C-will have sầu been D-will be Đáp án tập trắc nghiệm Tiếng anh D-visit 1-A 2-B 3-A 4-C 5-D 6-B 7-A 8-D 9-A 10-A 11-C 12-C 13-B 14-A 15-D 16-C 17-A...
... and … (open) it When I … (open) the door, I … (see) my brother I … (greet) hyên and … (ask) him to lớn come in c.My cousin và I … (watch) a movie on TV last night whan my brother … (come) He … (watch) ... … (not / watch) it He … (fall) asleep và … (snore) loudly I … (turn) the television off và just then he … (wake) up c.Last night I … (just/ go) khổng lồ bed and … (read) a book when suddenly I … (hear) ... ……… (not realize) she ……… (be) foreign 257 Don‟t leave sầu till I ……… (arrive) 258 When your father ……… (die)? ~ I ……… (not know) when he ……… (die) 259 It …… (rain) when we arrived 260 Diông chồng ……… (start)...
... đồng trùng thích hợp buta-1,3-đien stiren thu đợc mt nhiều loại caosu buna-S cú kh nng chng du cao, đựng 90,8% cacbon v lng Tỉ lệ số mol buta-1,3-đien stiren cao su l A : B : C : D : Cõu 39: Chia hổn định hòa hợp ankin ... đồng trùng thích hợp buta-1,3-đien stiren thu đợc mt các loại caosu buna-S cú kh nng chng du cao, cất 90,8% cacbon v lng Tỉ lệ số mol buta-1,3-đien stiren cao su thiên nhiên l A : B : C : D : Cõu 39: Chia hổn phù hợp ankin ... penta-1,3-đien C 2-metylbuta-1,3-đien D Cõu 18: Thực phn ng bóc 5,8 gam buchảy (h=80%) đợc hn hp X tất cả H2 hiđrocacbon Đốt cháy không còn X ri hp th ht sn phm vo dung dch nc vụi d thỡ ung dch nc vụi gắng i bao...
... lơng Số người công nhân danh sách trung bình ngời 400 440 Tổng số ngy công LVTT cơ chế n/công 10.400 11.440 Tổng số ngy lm thêm 400 1.320 Tổng số công LVTT chính sách g/công 86.400 102.080 54 10 Tổng số ... xuất khẩu) Yêu cầu: Xác định tiêu sau năm ? a Giá trị thêm vào công nghiệp (GO) b Tổng doanh thu Trong đó: Doanh thu công nghiệp, doanh thu xuất Phân tích dịch chuyển giá bán thnh thành phầm hình họa hởng nhân ... liệu thống kê lại thực trạng cung cấp doanh nghiệp khí năm 2005 nh sau: (Đvt : Triệu đồng) I kế hoạch Giá trị cấp dưỡng công nghiệp : 6.000 Tổng quỹ tiền lơng : 2 nghìn Số người công nhân danh sách trung bình...
... 21) I .my keys, so I can"t open that door (lose) 22) Columbus .in the New World in 1492 (arrive) 23) Nimãng cầu .her leg She is still in hospital (break) 24) He .here all his life (live) 25) Colin .for ... (plant) 41 Be quiet, I to concentrate (try) 42 Jane many books about Chinese culture (write) 43) She her first book in 1990 (write) 44) She currently a book about Chinese painting (write)...
... Bài tập 2: ( câu đơn) I (have) coffee for breakfast every morning We (do) exercise one right at the ... today she (wear) a red one Her bicycle (be) stolen People (speak) English and French in Canadomain authority Bài tập số 3: At nine o"cloông xã yesterday morning we bus A wait B waiting At this time tomorrow A we ... tonight, I A will finish B have sầu finished _ my work for the day C will have finished D finish Dạng Bài tập số 1:The simple present và the present continuous Put the verbs in brackets into lớn the simple...

Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội 2021 Có Thể Tăng Nhẹ


... meaning what about she learned Russian at 45 we were talking about you BÀI TẬPhường TRẮC NGHIỆM VỀ CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH Chương thơm I I …….Louisiamãng cầu state University A-am attending B-attover C-was attending ... truyền nhiễm Sự công nhận Danh tiếng Áo sơ ngươi Ngài Loa Người kỳ lạ Phẫu thuật Thông cảm Truyện Họng Huấn luyện viên Crúc Tuổi trẻ Thời gian Công vấn đề Phim ảnh Nước Tiền Thí dụ Trong Kinh doanh Nghiên cứu giúp Trò ... truyền thông thing oven Lời cảm ơn Âm nhạc Người Cách gọi Phương thơm pháp Dữ liệu Thức nạp năng lượng Hiểu biết Lý tngày tiết Pháp qui định Chyên ổn Văn chương Vấn đề Phần mượt Kiểm soát Kiến thức Quyền lực Khả Kinc tế học Tình Yêu...
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm bắt đầu Luận Vnạp năng lượng Tài liệu new Chủ đề bài liệu new đăng bắt tắt vnạp năng lượng bạn dạng trong tâm mẹ hành động với cối xay gió ngữ văn uống 8 đã từng em cùng phụ huynh đi thăm chiêu tập người thân trong Dịp lễ đầu năm Điểm sáng phổ biến và sứ mệnh của ngành ruột khoang tmáu minch về con trâu lập dàn ý bài bác văn uống tự sự lớp 10 giải bài xích tập đồ dùng lý 8 chuyện cũ vào phủ chúa trịnh giải bài bác tập trang bị lý 9 soạn vnạp năng lượng tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài bác cô bé xíu cung cấp diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minch ve sầu con trau bài ca nlắp đi trên bến bãi mèo sự trở nên tân tiến của từ bỏ vựng tiếp theo sau ôn tập văn uống học tập trung đại VN lớp 11 bài xích tập xác suất những thống kê gồm giải mã bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem ngây ngô van lop 8