Thì sau này ngừng (Future Perfect Tense) cùng sau này xong xuôi tiếp diễn (Future Perfect Continuous) là nhị trong các thì cơ phiên bản độc nhất vô nhị của ngữ pháp Tiếng Anh. Trong môi trường thiên nhiên ngoại ngữ, nhì thì này được thực hiện hơi phổ biến cùng đặc biệt. Dưới đây hanoitc.com tổng phù hợp kỹ năng và kiến thức cơ bạn dạng về 2 thì bên trên và các dạng bài xích tập thì sau này trả thành với tương lai kết thúc tiếp tục nhằm bạn thực hành.

Bạn đang xem: Bài tập thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

*

CẤU TRÚC THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH

+ S + will + have sầu + Ved/PII + …

– S + will not (won’t) + have + Ved/PII + …

? Will + S + have sầu + Ved/PII + …?

Cách dùng: thì sau này chấm dứt thực hiện nhằm mục tiêu diễn tả các vấn đề hoặc hành động làm sao đó xong trước mốc thời điểm xác minh làm việc sau này.

Thì tương lai hoàn thành còn diễn tả sự việc/hành động xong xuôi trước sự việc/hành động không giống trong năm tương lai.

Dấu hiệu nhận ra thì TLHT là gì?

– By + mốc thời gian

– By then

– By the end of +

CẤU TRÚC THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

+ S + will + have + been + Ving + …

– S + will not (won’t) + have + been + Ving + …

? Will + S + have sầu + been + Ving + …?

Cách dùng: thì tương lai chấm dứt tiếp tục diễn đạt về hành vi ra mắt và vẫn kéo dãn tiếp tục mang đến một mốc thời khắc sau đây.

Dấu hiệu phân biệt thì sau này kết thúc tiếp diễn:

– By … for (khoảng tầm thời gian).

– By then – By the time.


BÀI TẬPhường VỀ THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH VÀ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP.. DIỄN

Bài 1: Chia dạng đúng các hễ từ sau

1.Kim _____________ (finish) these courses next week.

2. When Nam arrive sầu, my family __________ (go) to lớn bed.

3. By next month, my sister _________ (learn) English for 4 years.

4. ______ it __________ (stop) raining by tomorrow evening?

5. By next year, I __________ (live) in Paris for 2 years.

6. My older sister _______________ (write) these novels for 8 months by the kết thúc of this week.

7. ______ you ___________ (live) in Korea for 5 months by the end of this week.

8. When his brother arrive, they _________ (have) dinner tomorrow.

9. Tien Cookie __________ (write) a new tuy vậy by the over of this year.

10. Linch ____________ (learn) English for 8 years by the kết thúc of next year.

11. Next moth is Bean & Lim’s 15th wedding anniversary. They ___________ (marry) for 15th years.

12. By the kết thúc of the month, Jlặng _________ (been) L.A for 3 years.

13. Hien’s mother ______________ (cook) dinner for 2 hours by the time her best friends arrive sầu at her house.

14. Dung ____________ (play) tennis to lớn 7 p.m.

15. By 8 p.m, Kien ______________ (wait) for his girlfriover for 30 minutes.

Bài 2: Tìm và sửa lỗi sai (ví như có) trong những câu bên dưới đây

1.Phong will have sầu playing football for 3 years if he plays again this week.

2. Her VCD will been published by the kết thúc of that month.

3. They will taken a IELTS kiểm tra by tomorrow morning.

4. By Monday, Quynh will come baông chồng Vietphái mạnh with her family.

5. By next month, Viet’s family will live sầu in that house for three decades.

Bài 3: Viết lại câu thế nào cho nghĩa không đổi

1.This is Lan’s nineth year of teaching experience.

➔ Lan __________________________________________.

2. Minh will be cold until I cthua trận the window.

➔ Minh ______________________________________________. (sweat)

3. Nguyen Nhat Anh will have sầu written a new book by the over of this year.

➔ A new book _________________________________________.

4. Mr.Bean will Hotline hers and she must think about his proposal before that.

➔ Mr.Bean ____________________________________________. (consider)

5. My brother will have been writing these novels for 2 months by the end of this month.

➔ These novels ________________________________________.

ĐÁP ÁN

Bài 1:

1.will have sầu finished (miêu tả Việc chấm dứt khóa học trên thời điểm trong tương lai)

2. will have gone (When S + VHTĐ, S + will have sầu Ved/PII)

3. will have sầu been learning (dấu hiệu: by next month)

4. Will it have sầu rained…?(lốt hiệu: by tomorrow evening)

5. will have been living (dấu hiệu: by next year)

6. will have been writing (vệt hiệu: for 8 months by the over of this week)

7. Will you have sầu been living…? (dấu hiệu: for 5 months by the over of this week)

8. will have sầu had (When S + VHTĐ, S + will have sầu Ved/PII)

9. will have written (vết hiệu: by the kết thúc of this year)

10. will have sầu been learning (vệt hiệu: for 8 years by the end of next year)

11. will have sầu been married (miêu tả vấn đề tổ chức triển khai lễ kỉ niệm trên thời khắc trong tương lai)

12. will have sầu been (vết hiệu: by the kết thúc of the month)

13. will have been cooking (dấu hiệu: by the time)

14. will have played (vết hiệu: lớn 7 p.m)

15. will have sầu been waiting (lốt hiệu: by 8 p.m)

Bài 2:

1.will have sầu playing ➔ will have sầu been playing (thiếu been)

2. will been published ➔ will have sầu been published (thiếu have)

3. will taken ➔ will have taken (thiếu thốn have)

4. will come ➔ will have come (vết hiệu: by Monday phải không chia sống tương lai đơn)

5. will live sầu ➔ will have lived (lốt hiệu: by next month đề xuất ko chia ngơi nghỉ sau này đơn)

Bài 3:

1.Lan will have been teaching for nine years this year.

2. Minh will have been sweated cold until I cchiến bại the window.

3. A new book will have sầu been written by Nguyen Nhat Anh by the over of this years

4. Before Mr.Bean calls hers , she will have been considering about his proposal all the time.

5. These novels will have sầu been being written by my brother for 2 months by the kết thúc of this month.

Xem thêm: Một Số Câu Giao Tiếp Tiếng Anh Cơ Bản, Thông Dụng Nhất, Những Câu Giao Tiếp Tiếng Anh Cơ Bản

Nắm vững triết lý cùng thực hành thực tế bài xích tập thì tương lai chấm dứt với TLHT tiếp tục để giúp đỡ chúng ta có hiệu quả cao vào đánh giá.