Tài liệu gồm các các dạng lý thuyết, phương pháp giải và các bài tập nguyên hàm, tích phân, ứng dụng tích phân để tính diện tích, thể tích phục vụ cho kỳ thi THPT QG môn Toán.


NGUYÊN HÀM

Ví du 1: Tìm nguyên hàm của các hàm số sau:

*

*

*

*

Daïng 1: Tính tích phân bằng phương pháp đổi biến dạng 1

 Phương pháp giải:  

b1: Đặt x = u(t) (điều kiện cho t để x chaỵ từ a đến b) => dx = u"(t).dt

b2: Đổi cận:

*

*

*

*

*

*

Tải về

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Xem ngay