Bạn đang xem: Bài Tập Về Câu Gián Tiếp Nâng Cao Có Đáp Án, Bài Tập Về Câu Gián Tiếp Nâng Cao Tại hanoitc.com

Bài tập câu gián tiếp (reported speech ) rất đa dạng và xuất hiện nhiều trong các bài thi tiếng Anh. Chính vì vậy, nếu muốn đạt được điểm cao thì đây là một phần ngữ pháp mà các thí sinh không thể bỏ qua. Một dạng bài tập về câu tường thuật thường gặp là bài tập chuyển câu trực tiếp sang gián tiếp. Ở bài viết này, chúng mình sẽ tổng hợp kiến thức và các bài tập câu gián tiếp để hỗ trợ các bạn trong việc ôn luyện cho các kì thi sắp tới.

Bạn đang xem: Bài tập chuyển câu trực tiếp sang gián tiếp có đáp án

Đang xem: Bài tập về câu gián tiếp nâng cao có đáp án

*
*

Bài tập chuyển câu trực tiếp sang gián tiếp có đáp án

Chuyển các câu sau từ dạng trực tiếp sang gián tiếp

“Don’t come to the interview late”, my mom said.“I will help you with your CV, Mary”, Peter said.“Good morning, Sam! How are you?”, Linda said.“Have you heard of her marriage?”Cindy said: “I haven’t seen John since last month.”“I’m sorry I’m late”, said Mr Thanh.“Me? No, I didn’t take Sue’s calculator”, said Bob.“You were cheating”, said David to Henry.“I must see the manager”, he cried.“If you wanted to take my bike, you should have asked me first” said Mike to his brother.

Đáp án:

Dịch nghĩa: “Đừng đến phỏng vấn muộn”, mẹ tôi nói.

* Căn cứ vào cấu trúc:

– S + told + sb + not to + V(nguyên thể).

→ My mom told me not to come to the interview late.

Dịch nghĩa: “Tôi sẽ giúp bạn với CV của bạn, Mary”, Peter nói.

→ Peter promised to help Mary with her CV.

Dịch nghĩa: “Chào buổi sáng, Sam! Bạn có khỏe không?”, Linda nói.

(Cấu trúc: S + asked(+O)/wanted to know/wondered + Wh-words + S + V).

→ Linda greeted Sam and asked how she was.

Dịch nghĩa: “Bạn đã nghe nói về cuộc hôn nhân của cô ấy chưa?”

→ She asked me if I had heard of their marriage.

Dịch nghĩa: Cindy nói: “Tôi không gặp John kể từ tháng trước.”

→ Cindy said she hadn’t seen John since the previous month.

Xem thêm: 47 Trường Đại Học Công Bố Phương Án Tuyển Sinh Đại Học Năm 2020

 Mr Thanh apologized for being late. Bob denied taking Sue’s calculator.David accused Henry of being cheatingHe insisted on seeing the manager.Mike criticised his brother for taking his bike without asking him first.

Các bìa tập về câu trực tiếp gián tiếp rất dễ lấy điểm khi các bạn đã nắm vững kiến thức. Hi vọng những kiến thức và bài tập phía trên sẽ giúp các bạn ôn tập thật tốt!