Trong bài viết ngày hôm nay, chúng tôi xin được gửi đến gọi trả một video clip hội thoại giờ anh chủ thể kế toán thuế khôn cùng nlắp gọn và dễ dàng và đơn giản, giúp thông suốt thêm về siêng ngành kế tân oán và biện pháp tiếp xúc giờ anh khi nói về chuyên ngành này. Mời gọi giả thuộc Shop chúng tôi theo dõi video cùng nội dung bài viết tiếp sau đây.

Bạn đang xem: Bài luận tiếng anh về nghề kế toán


*

Hội thoại tiếng anh chủ đề kế toán thuế

I need to lớn find a new job Tớ cần kiếm một công việc mới

You should try to find an accounting job Cậu nên thử search một công việc tương quan cho kế toán thù.

What would I do in accounting? Vậy quá trình kế tân oán có tác dụng làm cho phần đa gì vậy?

An accounting is responsible for analyzing and communicating financial information. quá trình kế toán là gồm trách nhiệm với việc phân tích và link những công bố tài chính.

I am very good with numbers & money matters. Tôi siêu gỏi trong những quá trình tương quan mang lại số lượng cùng tài lộc.

Accounting would be a great new career for you. Kế tân oán đã là một trong sự nghiệp new cùng xuất sắc mang đến cậud dó.


What kinds of accounting jobs are available? mô hình kế tân oán làm sao hiện nay đang sẵn có chi phí năng quá trình rò rỉ.

You could work for a company, for an individual, or even for the government. quý khách có thể thao tác cho công ty, cho những cá thể, hay những làm việc đến cơ quan chỉ đạo của chính phủ.

Are there specific accountant positions? Có vị trí kế toán thù viên cụ thể nào vẫn đang còn trống ko nhỉ.

The four main positions are public accounting, management accounting, và internal auditing Có tứ địa chỉ kế toán chính là kế toán thù công, kế tân oán quản lí trị với kiểm toán thù nội cỗ.

What does a public trương mục do? kế tân oán công là làm cái gi vậy

Public accountants perkhung a wide range of duties including auditing, consulting activities and taxes. Kế toán công là thực hiện nhiều trọng trách bao hàm kiểm toán, hỗ trợ tư vấn với thuế.

I have no interest in doing taxes Tớ không phù hợp thao tác cùng với thuế má

A public accountant can also offer advice in certain areas or specialize in forensic accounting. Một kế tân oán công cũng hoàn toàn có thể giới thiệu những lời khulặng trong một số nghành nghề dịch vụ hoặc chăm về kế toán pháp luật


What is forensic accounting kế toán thù quy định là gì vậy

It is the investigation và interpretation of criminal financial transactions. Đó là Việc điều tra và phân tích và lý giải những thanh toán tài thiết yếu hình sự.

So I would be looking into money laundering, embezzlement & fraud. Vậy là, tôi sẽ tìm ra những vụ việc nhỏng rửa chi phí, tư túi và ăn gian.

Exactly, as well as working closely with law enforcement và serving as a witness if a case goes to trial. - Chính xác, cũng giống như thao tác làm việc nghiêm ngặt với ban ngành xúc tiến luật pháp cùng làm cho nhân triệu chứng nếu một vụ án được giới thiệu xét xử.

I do not want khổng lồ be involved in all of that. Tớ không thích tương quan đến mấy cái đó đâu.

Well, then you can look into being a management accountant vậy cậu hoàn toàn có thể search một các bước cai quản kế toán,

What is their specialty? chuyên ngành chính là làm cái gi vậy

Management accountants record và analyze the financial information of the companies they work for. Quản lý kế toán khắc ghi và phân tích thông tin tài thiết yếu của các đơn vị mà họ thao tác.


So they are primarily responsible for budgeting và cost management. Vậy là chúng ta sẽ sở hữu trách nhiệm chính cùng với công quỹ và làm chủ đầu tư đúng không.

Yes, and there are also government accountants.- cùng họ còn hỗ trợ việc với kế toán công nữa.

I assume they are responsile for the records of government agencies. Tôi cho rằng bọn họ chịu trách nát nhiệm về làm hồ sơ của những ban ngành chính phủ.

Correct. And internal auditors are used by a company khổng lồ kiểm tra for mismanagement, waste, or fraud. Chính xác. Và kiểm tân oán viên nội bộ đã thao tác làm việc cho 1 đơn vị để kiểm tra Việc cai quản kỉm, lãng phí hoặc gian lận

Well, the management accountant sounds the most interesting khổng lồ me. vậy nghe về việc làm chủ kế toán thù là tương thích tốt nhất với tớ rồi.

Then you should definitely look into it some more. Vậy cậu chắc chắn cần kiếm tìm hiểm thêm về nó đi.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Quy Nhơn 2013 : Trường Đh Quy Nhơn, Điểm Chuẩn Nv2

Trên đây là Clip nổi bật về chăm ngành kế toán thù gồm cất đối thoại công ty đề tiếng anh siêng ngành kế toán thù thuế nhưng tôi hy vọng để giúp ích mang đến chúng ta vào bài toán học tập chuyên ngành này.